1. Dispositivo OWON ZigBee al gateway di terze parti.

L'API ZigBee è disponibile per l'integrazione con un gateway ZigBee di terze parti.

Chatta in linea di WhatsApp!